Orlan Super

5th Class ProductEco Design

Paliwo Drewno, Brykiet
Zastosowanie Dom jednorodzinny, dom wielorodzinny, obiekty przemysłowe i użytkowe
Dostępne moce [kW] | 18 | 25 | 40 | 60 | 80 | 96 | 130 |
Inne produkty z tej grupy

Orlan Super
Orligno 200
Orligno 100 z układem pelletowym
Orligno 100

OPIS

Drewno jest paliwem powszechnie dostępnym a jednocześnie jednym z najtańszych. Podczas prawidłowego spalania drewna powstają niewielkie ilości szkodliwych substancji takich jak: tlenki azotu, CO, CxHy i pyły respirabilne., a ponadto ilość powstającego popiołu stanowi ok. 1% masy wsadu (to jest uzależnione od zawartości popiołu w drewnie).

Kotły na zgazowanie drewna firmy Cranp-kovo przystosowane są do spalania drewna o różnej granulacji: klocki drewna, polana oraz szczapy. Trociny i wióry powinny być współ-spalane z klockami drewna.

Parametry techniczne w kotłach na zgazowanie drewna osiągane podczas procesu spalania drewna odpowiadają najbardziej rygorystycznym normom europejskim, a ponadto gwarantują niemal dwukrotnie więcej ciepła niż kotły tradycyjne lub kominki. Urządzenia dostosowane są do pracy zarówno w układach otwartych jak i zamkniętych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

ZASTOSOWANIE

Kotły ORLAN SUPER przeznaczone są do ogrzewania różnego rodzaju pomieszczeń. Najczęściej używane są w domkach jednorodzinnych, suszarniach, halach produkcyjnych i warsztatach.
Kotły ORLAN SUPER o mocy 96 oraz 130 kW ponadto umożliwiają ogrzewanie większych powierzchni takich jak wielkie obiekty przemysłowe czy użytkowe.

 

ETAPY ZGAZOWANIA DREWNA:

PROCES ZGAZOWANIA DREWNA W KOTŁY ORLAN SUPER MOŻNA PODZIELIĆ NA CZTERY ZASADNICZE ETAPY:

ETAP 1
Suszenie i odgazowanie drewna w temperaturze 450°C.

ETAP 2
Spalanie mieszaniny gazu drzewnego i powietrza wtórnego w temperaturze 560°C 

ETAP 3
Dopalanie płomienia i oddawanie ciepła - temperatura 1200°C

ETAP 4
Wyrzut spalin o temperaturze 160°C przez czopuch kominowy

 

 

CECHY KOTŁA:

 • Sprawność do 91%
 • Niskie koszty eksploatacji
 • Prosta i łatwa obsługa
 • Niewielka ilość popiołu
 • Duża pojemność załadunkowa
 • Długość polan:
  – 50cm (18kW, 25kW, 40kW)
  – 75cm (60kW)
  – 100cm (80kW, 95kW, 130kW)
 • Czas pracy pomiędzy załadunkami do 12 h
 • Modulowana moc wentylatora od 30 – 100%
 • Dostosowany do pracy w układzie zamkniętym
 • Elektroniczny regulator z możliwością podłączenia modułu zdalnego sterowania EKOSTER  CONTROL
 • Wykonany z najlepszej jakościowo stali kotłowej o grubości 8mm
 • Brak uciążliwości dla środowiska naturalnego
 • Ceramika odporna na szoki temperaturowe
 • Króciec wężownicy schładzającej umiejscowiony z tyłu kotła

DOBORU MOCY KOTŁA DOKONUJEMY NA PODSTAWIE:

 

Zapotrzebowania ciepła budynku wyliczonego przez projektanta instalacji.

Otrzymaną wartość powiększamy o 20%
(tzw. przewymiarowanie kotła).

* Możemy posłużyć się załączonym wykresem.
** UWAGA! Wykres ma charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwy dobór mocy kotła.

CRANP-KOVO s.r.o.
Miru 371, 790 70 Javornik
Czech Republic
T: +420 584 492 800
e-mail: info@cranp-kovo.cz