Orligno 200

5th Class ProductEco Design

Fuel Wood, Briquettes
Application Detached house, Multi-family house, Industrial buildings
Available outputs [kW] | 18 | 25 | 40 | 60 | 80 | 96 | 130 |
Other products

Orlan Super
Orligno 200
Orligno 100 automated pellet boiler
Orligno 100

OPIS

Kotły z grupy ORLIGNO 200 wyznaczają nowy kierunek w technologii kotłów na zgazowanie drewna. Niepowtarzalny design w powiązaniu z szeregiem rozwiązań konstrukcyjnych wpływa pozytywnie na komfort użytkowania oraz zadowolenie klientów. Parametry techniczne osiągane podczas procesu spalania drewna odpowiadają najbardziej rygorystycznym normom europejskim, a ponadtogwarantują niemal dwukrotnie więcej ciepła niż kotły tradycyjne lub kominki. Urządzenia dostosowane są do pracy zarówno w układach otwartych jak i zamkniętych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

ZASTOSOWANIE

Kotły ORLIGNO 200 przeznaczone są do ogrzewania różnego rodzaju pomieszczeń. Najczęściej używane są w domkach jednorodzinnych, suszarniach, halach produkcyjnych i warsztatach. ORLIGNO 200 przystosowany jest do spalania drewna o różnej granulacji od trocin po polana. Wióry, ścinki, szczapy należy spalać wraz z większymi polanami.

Kotły dostępne są w typoszeregu: 18 kW, 25 kW, 40 kW, 60 kW, 80 kW

 

ETAPY ZGAZOWANIA DREWNA 

PROCES ZGAZOWANIA DREWNA W KOTŁY ORLAN SUPER MOŻNA PODZIELIĆ NA CZTERY ZASADNICZE ETAPY:

ETAP 1
Suszenie i odgazowanie drewna w temperaturze 450°C. 

ETAP 2
Spalanie mieszaniny gazu drzewnego i powietrza wtórnego w temperaturze 560°C

ETAP 3
Dopalanie płomienia i oddawanie ciepła - temperatura 1200°C 

ETAP 4
Wyrzut spalin o temperaturze 160°C przez czopuch kominowy

CECHY KOTŁA:

 •  Sprawność do 91%
 •  Niskie koszty eksploatacji
 •  Prosta i łatwa obsługa
 •  Niewielka ilość popiołu
 •  Duża pojemność załadunkowa
 •  Długość polan:
  – 50cm (18kW, 25kW, 40kW
  – 75cm (60kW)
  – 100cm (80kW, 95kW, 130kW)
 •  Czas pracy pomiędzy załadunkami do 12 h
 •  Modulowana moc wentylatora od 30 – 100%
 •  Dostosowany do pracy w układzie zamkniętym
 •  Elektroniczny regulator z możliwością podłączenia modułu zdalnego sterowania EKOSTER  CONTROL
 •  Wykonany z najlepszej jakościowo stali kotłowej o grubości 8mm
 •  Brak uciążliwości dla środowiska naturalnego
 •  Ceramika odporna na szoki temperaturowe
 •  Króciec wężownicy schładzającej umiejscowiony z tyłu kotła

DOBORU MOCY KOTŁA DOKONUJEMY NA PODSTAWIE:

 

Zapotrzebowania ciepła budynku wyliczonego przez projektanta instalacji.

Otrzymaną wartość powiększamy o 20%
(tzw. przewymiarowanie kotła).

* Możemy posłużyć się załączonym wykresem.
** UWAGA! Wykres ma charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwy dobór mocy kotła.

CRANP-KOVO s.r.o.
Miru 371, 790 70 Javornik
Czech Republic
T: +420 584 492 800
e-mail: info@cranp-kovo.cz