Orligno 200

5th Class ProductEco Design

Palivo Dřevo, brikety
Přihláška Rodinný dům, bytový dům, průmyslové objekty a objekty občanské vybavenosti
Dostupné kapacity | 18 | 25 | 40 | 60 | 80 | 96 | 130 |
Ostatní výrobky

Orlan Super
Orligno 200
Orligno 100 s peletovým systémem
Orligno 100

POPIS

Kotle ze skupiny ORLIGNO 200 určují nový směr v technologii kotlů na zplyňování dřeva. Neopakovatelný design ve spojení s řadou konstrukčních řešení má pozitivní vliv na uživatelný komfort a spokojenost zákazníků. Technické parametry dosahované během procesu spalování dřeva splňují nejpřísnější evropské normy a navíc zaručují téměř dvojnásobné množství tepla, než tradiční kotle nebo krby. Zařízení je přizpůsobené k provozu jak v otevřených, tak v uzavřených systémech v souladu s platnými předpisy.

 

POUŽITÍ

Kotle ORLIGNO 200 jsou určené k vytápění místností různého druhu. Nejčastěji jsou používány v rodinných domech, sušárnách, výrobních halách a dílnách. ORLIGNO 200 je přizpůsobený pro spalování dřeva různé granulace od pilin po polena. Štěpku a třísky je třeba spalovat společně s většími poleny.

Kotle jsou dostupné v typových řadách: 18 kW, 25 kW, 40 kW, 60 kW, 80 kW

 

FÁZE ZPLYŇOVÁNÍ DŘEVA 

PROCES ZPLYŇOVÁNÍ DŘEVA V KOTLI ORLAN SUPER JE MOŽNÉ ROZDĚLIT NA ČTYŘI ZÁKLADNÍ FÁZE:

FÁZE 1
Sušení a odplynění dřeva při teplotě 450 °C. 

FÁZE 2
Spalování směsi dřevního plynu a sekundárního vzduchu při teplotě 560 °C

FÁZE 3
Dohořívání plamene a předávání tepla – teplota 1200 °C 

FÁZE 4
Výstup spalin o teplotě 160 °C přes komínový sopouch

VLASTNOSTI KOTLE:

 •  Účinnost až 91 %
 •  Nízké provozní náklady
 •  Jednoduchá a snadná obsluha
 •  Malé množství popela
 •  Velký objem plnicího prostoru
 •  Délka polen:
  – 50 cm (18 kW, 25 kW, 40 kW
  – 75 cm (60 kW)
  – 100 cm (80 kW, 95 kW, 130 kW)
 •  Intervaly plnění až 12 h
 •  Modulovaný výkon ventilátoru od 30–100 %
 •  Přizpůsobený k provozu v uzavřeném systému
 •  Elektronický regulátor s možností připojení modulu dálkového ovládání EKOSTER  CONTROL
 •  Vyrobený z nejkvalitnější kotlové oceli o tloušťce 8 mm
 •  Nezatěžuje životní prostředí
 •  Keramika odolná proti teplotním šokům
 •  Hrdlo chladicích smyček umístěné v zadní části kotle

VÝKON KOTLE VOLÍME NA ZÁKLADĚ:

 

Spotřeba tepla objektu vypočtená projektantem rozvodů.
Vypočtenou hodnotu zvětšíme o 20%
(tzv. předimenzování kotle).

* Můžeme použít přiložený náčrtek.
** POZOR! Náčrtek slouží pouze pro informaci a firma nenese odpovědnost za nesprávnou volbu výkonu kotle.

CRANP-KOVO s.r.o.
Miru 371, 790 70 Javornik
Czech Republic
T: +420 584 492 800
e-mail: info@cranp-kovo.cz