Orlan Super

5th Class ProductEco Design

Palivo Dřevo, brikety
Přihláška Rodinný dům, Bytový dům, průmyslové objekty a objekty občanské vybavenosti
Dostupné kapacity | 18 | 25 | 40 | 60 | 80 | 96 | 130 |
Ostatní výrobky

Orlan Super
Orligno 200
Orligno 100 s peletovým systémem
Orligno 100

POPIS

Dřevo je jedno z nejlevnějších paliv a je také snadno dostupné. Při správném spalování dřeva vzniká malé množství škodlivých látek, jako jsou: oxidy dusíku, CO, CxHy a dýchatelný prach, a kromě toho množství vznikajícího popela je cca 1% hmotnosti vsázky (to závisí na obsahu popela ve dřevu).

Kotle na zplyňování dřeva firmy Cranp-Kovo jsou přizpůsobené spalování dřeva různé granulace: dřevěné špalky, polena a třísky, piliny a štěpka by měly být spalovány společně s dřevěnými poleny.

Technické parametry v kotlích na zplyňování dřeva dosahované během procesu spalování dřeva splňují nejpřísnější evropské normy, a navíc zaručují téměř dvojnásobné množství tepla než tradiční kotle nebo krby. Zařízení jsou přizpůsobená k provozu jak v otevřených, tak v uzavřených systémech v souladu s platnými předpisy.

 

POUŽITÍ

Kotle ORLAN SUPER jsou určené k vytápění místností různého druhu. Nejčastěji jsou používány v rodinných domech, sušárnách, výrobních halách a dílnách.

Kotle ORLAN SUPER o výkonu 96 a 130 kW navíc umožňují vytápět větší plochy, jako jsou velké průmyslové objekty nebo objekty občanské vybavenosti.

 

FÁZE ZPLYŇOVÁNÍ DŘEVA:

PROCES ZPLYŇOVÁNÍ DŘEVA V KOTLI ORLAN SUPER JE MOŽNÉ ROZDĚLIT NA ČTYŘI ZÁKLADNÍ FÁZE:

FÁZE 1
Sušení a odplynění dřeva při teplotě 450°C.

FÁZE 2
Spalování směsi dřevního plynu a sekundárního vzduchu při teplotě 560°C 

FÁZE 3
Dohořívání plamene a předávání tepla – teplota 1200°C

FÁZE 4
Výstup spalin o teplotě 160°C přes komínový sopouch

 

 

VLASTNOSTI KOTLE:

 • Účinnost až 91%
 • Nízké provozní náklady 
 • Jednoduchá a snadná obsluha 
 • Malé množství popela 
 • Velký objem plnicího prostoru
 • Délka polen:
  – 50cm (18kW, 25kW, 40kW)
  – 75cm (60kW)
  – 100cm (80kW, 95kW, 130kW)
 • Intervaly plnění až 12 h
 • Modulovaný výkon ventilátoru od 30 – 100%
 • Přizpůsobený k provozu v uzavřeném systému
 • Elektronický regulátor s možností připojení modulu dálkového ovládání EKOSTER  CONTROL
 • Vyrobený z nejkvalitnější kotlové oceli o tloušťce 8 mm
 • Nezatěžuje životní prostředí
 • Keramika odolná proti teplotním šokům
 • Hrdlo chladicí smyčky umístěné v zadní části kotle

VÝKON KOTLE VOLÍME NA ZÁKLADĚ:

 

Spotřeba tepla objektu vypočtená projektantem rozvodů.
Vypočtenou hodnotu zvětšíme o 20%
(tzv. předimenzování kotle).

* Můžeme použít přiložený náčrtek.
** POZOR! Náčrtek slouží pouze pro informaci a firma nenese odpovědnost za nesprávnou volbu výkonu kotle.

CRANP-KOVO s.r.o.
Miru 371, 790 70 Javornik
Czech Republic
T: +420 584 492 800
e-mail: info@cranp-kovo.cz