Orligno 100

Palivo Dřevo, uhlí, koks | Volitelná možnost: peletový hořák 16,24 kW
Přihláška Rodinný dům, bytový dům
Dostupné kapacity | 30 | 50 |
Ostatní výrobky

Orlan Super
Orligno 200
Orligno 100 s peletovým systémem
Orligno 100

POPIS

Nový kotel firmy Orlański je univerzální zařízení určené je spalování pevných paliv. Je vyrobený  z kotlové oceli v souladu s normou EN 303 – 5 a je vybavený litinovým roštem jedinečné konstrukce. V závislosti na vybavení může být kotel určen k dodatečnému spalování pevných paliv vyznačujících se krátkým plamenem, jako jsou: uhlí, dřevo, dřevěné brikety nebo koks.

Volitelně je možné použít měděné ochlazovací trubkové hady, díky nimž bude zařízení přizpůsobené k provozu v uzavřeném systému. Kotel má 70litrovou plnicí komoru s možností spalování dřevěných polen o délce 50 cm.

Velká plocha výměny tepla a dvojitý odtah spalin zajišťují vysokou účinnost a výkon kotle.

VLASTNOSTI KOTLE:

 •  Účinnost až  91 %
 •  Nízké provozní náklady
 •  Jednoduchá a snadná obsluha
 •  Malé množství popela
 •  Velký objem plnicího prostoru
 •  Délka polen:
  – 50 cm (18 kW, 25 kW, 40 kW)
  – 75 cm (60 kW)
  – 100 cm (80 kW, 95 kW, 130 kW)
 •  Intervaly plnění až 12 h
 •  Modulovaný výkon ventilátoru od 30–100%
 •  Přizpůsobený k provozu v uzavřeném systému
 •  Elektronický regulátor s možností připojení modulu dálkového ovládání EKOSTER  CONTROL
 •  Vyrobený z nejkvalitnější kotlové oceli o tloušťce 8mm
 •  Nezatěžuje životní prostředí
 •  Keramika odolná proti teplotním šokům
 •  Hrdlo ochlazovacích trubkových hadů umístěné v zadní části kotle

 

VÝKON KOTLE VOLÍME NA ZÁKLADĚ:

 

Spotřeba tepla objektu vypočtená projektantem rozvodů.
Vypočtenou hodnotu zvětšíme o 20%
(tzv. předimenzování kotle).

* Můžeme použít přiložený náčrtek.
** POZOR! Náčrtek slouží pouze pro informaci a firma nenese odpovědnost za nesprávnou volbu výkonu kotle.

CRANP-KOVO s.r.o.
Miru 371, 790 70 Javornik
Czech Republic
T: +420 584 492 800
e-mail: info@cranp-kovo.cz