Orligno 100 s peletovým systémem

Palivo Pelety | volitelná možnost: dřevo, uhlí, koks
Přihláška Rodinný dům, bytový dům
Dostupné kapacity | 16 | 24 |
Ostatní výrobky

Orlan Super
Orligno 200
Orligno 100 s peletovým systémem
Orligno 100

POPIS

Kotel firmy Cranp-Kovo je univerzální zařízení určené je spalování pevných paliv. Je vyrobený  z kotlové oceli v souladu s normou EN 303 – 5 a je vybavený litinovým roštem jedinečné konstrukce. V závislosti na vybavení může být kotel určen k dodatečnému spalování pevných paliv vyznačujících se krátkým plamenem, jako jsou: uhlí, dřevo, dřevěné brikety nebo koks.

Volitelně je možné použít měděné ochlazovací trubkové hady, díky nimž bude zařízení přizpůsobené k provozu v uzavřeném systému. Kotel má 70litrovou plnicí komoru s možností spalování dřevěných polen o délce 50 cm.

Velká plocha výměny tepla a dvojitý odtah spalin zajišťují vysokou účinnost a výkon kotle.

 

 

CRANP-KOVO s.r.o.
Miru 371, 790 70 Javornik
Czech Republic
T: +420 584 492 800
e-mail: info@cranp-kovo.cz