Firma produkcyjna Cranp-Kovo powstała w czeskim Javorniku w roku 2004 . Między rokiem 2006 a 2016 była częścią grupy Eko-Vimar i wyspecjalizowała się w produkcji kotłów centralnego ogrzewania. Obecnie jest jedynym kontynuatorem produkcji nowoczesnej  linii produktów Orlan i Orligno. 

Wysoka jakość i precyzja w produkcji kotłów sprawiają, że nasze urządzenia pracują bezusterkowo przez długie lata. Cały asortyment firmy Cranp-Kovo jest poddawany testom i badaniom, co zostało poświadczone certyfikatami.  Firmy i osoby prywatne, dokonujące zakupu w naszej firmie mają gwarancję otrzymania niskoemisyjnych i ekologicznych produktów doskonałej jakości. 

Čerpání dotací v rámci programu OP PIK
1.7.2016

Firma CRANP - KOVO, spol. s r.o. v rámci výzvy OP PIK Inovační voucher řešila projekty „Kotle ORLAN SUPER a ORLIGNO 200“ č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007345 a „ORLIGNO 400 16 a 30 kW + ORLAN SUPER 60 kW ” č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007312.
Spolupráce
CRANP - KOVO, spol. s r.o. a akreditované laboratoře - zkušebny Strojírenského zkušebního ústavu, s.p.., v jejímž rámci se provádějí „Zkoušky tepelných a ekologických zařízení“ (Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika) testuje i kotle ústředního topení v různých konstrukčních provedeních.
Součástí měření je ověření výkonosti, bezpečnosti a provedení emisní zkoušky testovaného zařízení. Výstupem pak jsou
protokoly o zkoušce, protokoly o hodnocení a závěrečné protokoly a certifikáty pro konkrétní předpisvyráběných zařízení.
Při měření jsou využita zařízení
Strojírenského zkušebního ústavu, s.p. jako jsou zkušebně tepelných a ekologických zařízenía další zkušební a měřící zařízení ústavu.

CRANP-KOVO s.r.o.
Miru 371, 790 70 Javornik
Czech Republic
T: +420 584 492 800
e-mail: info@cranp-kovo.cz