Cranp-Kovo production company was established in Czech Javornik in 2004. Between 2006 and 2016 it was part of the Eko-Vimar group and specialized in the production of central heating boilers. Currently it is the sole continuator of the production of modern Orlan and Orligno boiler range.
High quality and precision in the production of boilers make our appliances work smoothly for many years. All of Cranp-Kovo's assortment is tested and certified accordingly. Companies and private individuals purchasing in our company are guaranteed to receive low-emission and ecological quality products.

Čerpání dotací v rámci programu OP PIK
1.7.2016

Firma CRANP - KOVO, spol. s r.o. v rámci výzvy OP PIK Inovační voucher řešila projekty „Kotle ORLAN SUPER a ORLIGNO 200“ č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007345 a „ORLIGNO 400 16 a 30 kW + ORLAN SUPER 60 kW ” č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007312.
Spolupráce
CRANP - KOVO, spol. s r.o. a akreditované laboratoře - zkušebny Strojírenského zkušebního ústavu, s.p.., v jejímž rámci se provádějí „Zkoušky tepelných a ekologických zařízení“ (Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika) testuje i kotle ústředního topení v různých konstrukčních provedeních.
Součástí měření je ověření výkonosti, bezpečnosti a provedení emisní zkoušky testovaného zařízení. Výstupem pak jsou
protokoly o zkoušce, protokoly o hodnocení a závěrečné protokoly a certifikáty pro konkrétní předpisvyráběných zařízení.
Při měření jsou využita zařízení
Strojírenského zkušebního ústavu, s.p. jako jsou zkušebně tepelných a ekologických zařízenía další zkušební a měřící zařízení ústavu.

CRANP-KOVO s.r.o.
Miru 371, 790 70 Javornik
Czech Republic
T: +420 584 492 800
e-mail: info@cranp-kovo.cz