Witamy na stronie Cranp - Kovo spol. s.r.o.

Firma produkcyjna Cranp-Kovo powstała w czeskim Javorniku w roku 2004 . Między rokiem 2006 a 2016 była częścią grupy Eko-Vimar i wyspecjalizowała się w produkcji kotłów centralnego ogrzewania. Obecnie jest jedynym kontynuatorem produkcji nowoczesnej  linii produktów Orlan i Orligno. 

Wysoka jakość i precyzja w produkcji kotłów sprawiają, że nasze urządzenia pracują bezusterkowo przez długie lata. Cały asortyment firmy Cranp-Kovo jest poddawany testom i badaniom, co zostało poświadczone certyfikatami.  Firmy i osoby prywatne, dokonujące zakupu w naszej firmie mają gwarancję otrzymania niskoemisyjnych i ekologicznych produktów doskonałej jakości. 

Zasady korzystania z dotacji w ramach programu OP PIK
1.7.2016

W ramach zaproszenia do udziału w Programie OP PIK: Innowacyjne vouchery, Firma CRANP - KOVO, spol. s r.o. realizowała projekty: „Kotły ORLAN SUPER oraz ORLIGNO 200“ nr CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007345 oraz „ORLIGNO 400 16 i 30 kW + ORLAN SUPER 60 kW ” nr CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007312. Współpraca Spółki CRANP - KOVO, spol. s r.o. oraz akredytowanego laboratorium – stacji badań i testów Strojírenského zkušebního ústavu, s.p. (Instytutu badań przemysłu maszynowego, s.p.) , w ramach której to współpracy realizowane są „Badania instalacji cieplnych oraz ekologicznych“ (Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Republika Czeska) obejmuje również testy kotłów centralnego ogrzewania w różnych wykonaniach konstrukcyjnych. Częścią pomiarów jest sprawdzenie efektywności, bezpieczeństwa oraz wykonanie badania emisji testowanej instalacji. Wynikiem pomiarów są protokoły z badań, protokoły z ocen, protokoły końcowe oraz certyfikaty dla konkretnych przepisów produkowanych instalacji. Do pomiarów stosowane są urządzenia Strojírenského zkušebního ústavu, s.p. (Instytutu badań przemysłu maszynowego, s.p.), takie jak instalacje badawcze instalacji cieplnych i ekologicznych oraz dalsze urządzenia do badań i testów instytutu.

CRANP-KOVO s.r.o.
Miru 371, 790 70 Javornik
Czech Republic
T: +420 584 492 800
e-mail: info@cranp-kovo.cz